תעשיית נפט

banner_petrolculuk

יוקשליר זיקוק נפט שתהיה מוקמת עם היי טק תיצור כ-2.6 מיליון טון נפט ומוצרי פטרוכימיה כמו דיזל, הזרקת דלק,וגפ"מ הוא מוצר גלם של מוצרים פטרוכימיים אחרים שיציל את סקטור הפטרוכימיה מתלות בחו"ל. יוקשליר נפט מיוסד בשנת 2012 עם הון עצמי. החברה היא אחת מהראשונות שקיבלה אישור תמריץ להשקעות בטורקיה. תכנון של השטח לזיקוק וגם פעילות חפירה בוצע על ידי הצוות של החברה.