Lojistik

banner_lojistik

YSY Lojistik müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışını başlangıç noktasından tükendiği noktaya kadar tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulaması, taşınması, depolanması, ve kontrol altına alınması gibi tüm süreçlerden sorumlu Türkiye’nin önde gelen taşımacılık firmalarından biridir. Lojistik günümüz dünyasında gittikçe daha fazla kullanılmasına ihtiyaç duyulan karmaşık enformasyon, iletişim ve kontrol sistemlerinin içinde yer aldığı, mal, hizmet, bilgi ve sermaye akımının iş planlama çerçevesi olarak tanımlanır, bu tutum içinde insan kaynağı, süreklilik, ve takipçilik en önemli etken olmasıyla birlikte malın son kullanıcıya tesliminde önem taşır.

Yükselir Lojistik, tam olarak müşteri memnuniyetini baz alarak odaklanır ve bu doğrultuda hareket eder. Fiziksel dağıtım, malzeme yönetimi, entegre lojistik yönetimi, dağıtım yönetimi, lojistik mühendisliği, lojistik yönetimi, pazarlama lojistiği ve satın alma gibi alanlarda kendisini kanıtlamış; depolama, taşımacılık, stok sistemi, bilgi kontrolü, ambalajlama, ve mükemmel gümrükleme mevzuatları ile başarılı hizmet sağlamak için seçici davranır.