לוגיסטיקה

banner_lojistik

ישי לוגיסטיקה חברת הובלה אחת מהכי מובילות בטורקיה. החברה אחראית על כל התהליכים כגון: שרשרת הספקה מוצר, שירות, זרימת מידע ותנועה בצורה אפקטיבית ויעילה. מתארים את הלוגיסטיקה כמסגרת תוכנית עסקית שכוללת תנועה של מוצרים, שירותים, מידע והון בתוך מערכות של מידע, תקשורת ובקרה שנדרש עוד יותר כל רגע ומשאבי אנוש, המשכיות רצף ומעקב מאוד חשוב במשלוח משתמש הקצה. יוקשליר לוגיסטיקה מתמקדת ברצון הלקוחות. החברה הוכיחה את עצמה בהפצה פיזית, ניהול חומרים, ניהול לוגיסטי משולב, ניהול הפצה, הנדסה לוגיסטיים, ניהול לוגיסטי, לוגיסטיקה לשיווק, ורכישה ומנסה לתת שירות סלקטיבי באחסון, הובלה, מערכת המלאי, בקרת מידע, אריזה,וחקיקת המכס.