Hayvancılık


banner_hayvancilik

Yükselir Hayvancılık olarak verdiğimiz hizmetler; Anahtar teslim çiftlik kurulumu, Uygun arazi seçimi, Projelendirme ve uygulama, Fizibilite raporlarının hazırlanması, Başvurulacak mercilere verilecek evrakların temini ve el haritasının oluşturulması ve Yanlış bilgiler sonucu zaman kaybının önlenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermekte ve çiftliğinizin anahtar teslim olarak yapımını üstlenmekteyiz

Besi Hayvancılığı Taşımacılığı

  • Besi hayvancılığı yatırımının yapılacağı bölge ve iklim şartları gözetilerek en uygun hayvan ırkının belirlenmesi
  • Besi programının belirlenmesi
  • Doğru besi sisteminin uygulanmasının sürekli verilecek dersler ile sağlanması

Hayvan Ithalatı
Hayvan ithalatı konusunda verilecek danışmanlık ve hizmetler,

  • Halihazırda serbest olan hayvan ithalatında nelere dikkat edilip, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin anlatımı
  • Doğru mercilere müracaatların yapılması ve evrakların hazırlanması noktasında danışmanlık verilmesi
  • Yapılacak yatırıma ve beslenecek ırka göre ithalatın yapılacağı ülkenin seçilmesi
  • İthalatın yapılacağı ülkeye gidilerek hayvan seçimi imkanı sağlanması
  • İstenirse hayvanların Yükselir Hayvancılık tarafından ithal edilerek çiftliğin kapısına kadar teslim edilmesi